‘Maatwerk wordt de standaard’

Ed Toussaintbeleidsmedewerker ICT in Limburg

“Bij alles wat ik doe op ICT-gebied, heb ik het kind en de leerkracht in het educatieve proces op mijn netvlies”, vertelt Ed Toussaint die 22 jaar als leerkracht werkte. Sinds 14 jaar is hij beleidsmedewerker ICT bij Stichting Kindante in Zuid-Limburg. “Eerst deed ik ICT er in deeltijd bij en van 2000 tot 2007 heb ik het lesgeven stapsgewijs afgebouwd.” Hij houdt zich onder andere bezig met contractbeheer, licentiebeheer, infrastructuur (glasvezel/VoIP), hardware en software, “Maar mijn belangrijkste taak is de onderwijskundige vertaling en inzet van ICT naar het veld toe: wanneer en hoe maakt ICT leren en werken effectiever, efficiënter en leuker?”

Kindante bestaat uit: 40 reguliere basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (onderdeel van een Regionaal Expertise Centrum). Ed heeft deze 45 scholen (in leerlingaantal variërend van 63 tot 428) gesplitst in 2 kenniskringen waarin 48 ICT-coördinatoren actief kennis en ervaringen delen over de inzet van ICT in de breedste zin van het woord. “De ICT’ers ontmoeten elkaar 3 keer per jaar op een van de Kindantelocaties en communiceren digitaal in een Intranetomgeving. Iedere ICT-coördinator staat voor de klas en heeft de post-hbo-opleiding ICT-coördinator BAO afgerond. De kenniskringen volgen ook gezamenlijk workshops bijvoorbeeld over onderwerpen als mediawijsheid en adaptieve software.”

De voordelen van glasvezel
Alle basisscholen zijn aangesloten op een hoogwaardig glasvezelnetwerk dat centraal uitkomt in een datacenter. In dit datacenter bevinden zich alle software-, mail- en dataservers, inclusief een volledige back-up faciliteit. Het beheer is uitbesteed aan een Limburgs bedrijf. Leerkrachten en medewerkers kunnen overal waar ze over Internet beschikken, inloggen en bij hun bestanden en e-mail. “Dit kan, omdat het bestuurs-glasvezelnetwerk een eigen Cloud is waarin alles remote beheerd wordt. Om software te installeren of updates uit te voeren, moest voorheen een engineer alle schoollocaties langs om de updates op de schoolserver te installeren. Medewerkers konden dan tijdelijk niet werken. Nu merken ze van updates helemaal niets, omdat deze plaatsvinden buiten werktijd. 80% van de scholen belt via VoIP: functionele telefooncommunicatie tegen zeer lage glasvezelverkeerskosten. Sinds we glasvezel hebben, zijn servers en back-up-schijven uit school verdwenen. En er is meer dan voldoende bandbreedte om alle pc’s actief software te laten ontsluiten en te laten surfen op internet. Kindante financierde de aanleg van glasvezel met behulp van een Europese subsidie (Samen Sneller Op Glas). De stichting haalde die samen met een andere onderwijsstichting binnen. “Voor ICT’ers betekent dit dat zij zich niet met techniek hoeven bezig te houden, maar zich kunnen wijden aan de core business: de inzet van ICT in de klas. We hebben weer volop tijd voor vragen als: wat gaan we doen, welke middelen hebben we, welke software is nodig, hoe implementeren scholen dit bij teams, hoe kunnen we mensen coachen in hun omgang met software en bijvoorbeeld een digibord.” Voor de leveranciers van die software ziet Ed een aantal uitdagingen. “Uitgeverijen moeten het mogelijk (gaan) maken dat leerlingen en medewerkers overal vandaan kunnen inloggen en werken en dat een leerkracht altijd kan zien wat leerlingen gedaan hebben. Ik adviseer ze om betaalbare content te ontwikkelen die past bij deze tijd en het huidige leren.”

Standaarden
De gemiddelde verhouding device/ leerling binnen Kindante is 1 op 5. De scholen werken met in hoogte verstelbare digiborden, dus ook de kinderen van groep 1 kunnen erop werken. “Afgeschreven digiborden maken plaats voor touchscreens. Kindante werkt met een standaard pakket voor de leerling(zorg)administratie en heeft de salaris - en financiële administratie in eigen beheer. “Loonstroken krijgen we digitaal. We richten voor de nabije toekomst een HRM-deel in zodat medewerkers zelf adresgegevens en andere zaken kunnen wijzigen of bijvoorbeeld getuigschriften en certificaten kunnen toevoegen. Ook heeft iedere school licenties voor online, methode-overstijgende software voor digiborden.” Ed noemt de capaciteit, maar vooral de kwaliteit aan soft- en hardware binnen de scholen van Kindante goed. De vraag naar wifi vanuit de scholen neemt toe. “Wifi wordt aangelegd als de school vanuit haar visie, kinderen of personeel geheel flexibel van het netwerk gebruik wil laten maken.”

Visie
De visie van Kindante op de dagelijkse rol en inzet van ICT is vastgelegd in het strategisch beleid. “Daarnaast hebben we beleid gemaakt voor het ICT-gebruik en een gedragscode voor alle gebruikers van het netwerk. Scholen maken zelf de vertaalslag naar individuele schoolplannen. In een notendop is dit: houd het onderwijs en de inzet van software efficiënt en effectief (passend onderwijs) en neem daarbij je leraren mee in de ontwikkelingen van 21th Century Skills. Besteed aandacht aan mediawijsheid en gebruik de aanwezige software voor personeel voor effectieve en efficiënte automatisering.” De visie op leren staat volgens Ed te trillen op haar grondvesten. “Blended learning (traditioneel en online), gepersonaliseerd leren (maatwerk aanbieden) en thuis leren (flipping the classroom) worden belangrijker. ICT is hierbij een uitstekende ondersteuner! Dat de ICT-tuinen op scholen worden aangevuld met bijvoorbeeld tablets of kleine notebooks ondersteunt de diverse leerstijlen van kinderen uitstekend!” Qua netwerk is Kindante voor die toekomst in ieder geval klaar. “We kunnen aan bandbreedtes en opslag naar behoefte opschalen.”