Qua netwerk zijn we klaar voor de toekomst

Gabien Bormbovenschools ICT-coördinator in Zeeland

“Een schoolbestuur dat helder wil krijgen wat nodig is op ICT-gebied adviseer ik om als minimale norm 1 device op 5 leerlingen te hanteren. Maar bedenk allereerst goed wat je met de software wilt en zorg voor ICT-vaardige leerkrachten die andere manieren van werken en software uit willen proberen.” Aan het woord is Gabien Borm, bovenschools ICT-coördinator bij Onderwijsgroep Perspecto. Deze stichting omvat 29 scholen in de gemeenten Hulst en Terneuzen in de provincie Zeeland. Vanaf 2010 is Gabien bovenschools ICT-coördinator. Daarvoor combineerde ze lesgeven met het werken als ICT-coördinator.

“ICT-coördinatoren die tevens lesgeven, kunnen leerkrachten verder helpen, omdat ze weten tegen welke problemen zij aanlopen”, gaat ze verder. Gabien werkt parttime en heeft één fulltime bovenschools ICT-collega. Onderwijsgroep Perspecto bestaat voor een groot deel uit kleine scholen. Het maximum aantal leerlingen per school is 280. Vorig jaar groeide de stichting door een fusie met 9 scholen.

Razendsnel glasvezel
Perspecto is volop bezig te realiseren dat alle 29 scholen 1 pc, laptop of Ipad in huis hebben per 5 leerlingen. Gabien en haar collega bezoeken in cycli van 2 tot 3 jaar elke school. “Dan praten we over de visie op digitaal werken en leren, bekijken we of er voldoende hardware is en praten met systeembeheer. Daarnaast komen we langs voor het geven van cursussen en het bieden van ondersteuning.” Het netwerkbeheer van alle scholen is uitbesteed aan een lokale partij uit Axel. De scholen en het Perspecto-hoofdkantoor in Axel zijn aangesloten op een glasvezelnetwerk. “Dit is razendsnel. Met alle groepen in een school tegelijk een filmpje op You Tube kijken? Het kan. De investering was fiks en mede mogelijk gemaakt door de ZIEN-subsidie. Qua netwerk zijn we klaar voor de toekomst, wat er ook op ons pad komt.” De scholen binnen Perspecto stellen zelf hun softwarepakketten samen. Gabien: “Als stichting zorgen we ervoor dat de overlap in programma’s binnen de perken blijft. Door scholen bewust te maken, kunnen ze gerichter kiezen.”

Cursussen op maat
Iedere groep, vanaf groep 1/2 heeft een digibord. Het bestuur streeft naar volledige inzet van het digibord. “Er alleen filmpjes op kijken, vinden we niet genoeg.” Om volledige inzet te stimuleren, geven Gabien en haar collega onder andere cursussen Activ Inspire. De leerkrachten gebruiken verplicht Outlook en Parnassys en werken op de s erver. Ze ervaart dat het vaak afhangt van de leerkracht hoe digitaal een klas werkt. “Soms kom ik echte pareltjes tegen, zoals leerkrachten die een prachtige les in elkaar zetten met Activ Inspire en deze lessen delen met collega’s.”

Elektronische leeromgevingen    
Voor de toekomst van digitaal werken bij Perspecto wenst Gabien: “Dat alle leerkrachten goed werken met de devices die er zijn en dat de directies een helder beeld hebben van waar ze naartoe willen.” De toekomst draait in ieder geval mede om gepersonaliseerd onderwijs in elektronische leeromgevingen (ELO’s). Een fantastische oplossing voor alle scholen. “Op onze kleinste scholen zitten bijvoorbeeld 3 jaargroepen in 1 klas, daarvoor zou op maat bedienen ideaal zijn. Bovendien kunnen leerlingen in een ELO ook thuis aan de slag met hun schoolwerk, zoals nu al kan met mijnklas.nl.” ELO’s klinken prachtig, maar hoeveel devices zijn er dan wel niet nodig per klas? Gabien: “1 op 5 is dan niet voldoende. Je kunt leerlingen op eigen devices vanuit school en huis laten werken. Met Acadin, de ELO van Kennisnet kan dat bijvoorbeeld al. Op dit moment wil een van onze scholen een Google-school worden en met Chromebooks gaan werken. Wij zoeken uit of dit mogelijk is. Met Ipads hebben we dit ook gedaan en die worden nu op een aantal scholen met succes gebruikt.”

‘Een parel van een pilot’
Soms bedenken de bovenschools ICT’ers iets waar de leerkrachten nog niet klaar voor zijn. “Het leek ons als ICT-coördinatoren nuttig als leerkrachten kennis zouden delen in een ELO, maar voor de leerkrachten werkte dit helemaal niet.” Sindsdien test Perspecto dit soort ideeën in kleine omgevingen. “Als een school aangeeft ergens klaar voor te zijn, dan starten we een pilot.” Binnenkort begint er op een Perspecto-school waarschijnlijk eentje met It’sLearning en er lopen op dit moment pilots met onder andere Basisonline, Symbaloo  en Kennisconstructie. “Kennisconstructie is een andere vorm van onderwijs waarin kinderen baas zijn van hun leerproces. De directeur van de pilotschool heeft in de bovenbouw de zaakvakken losgelaten en kijkt wat nodig is om de kerndoelen te halen. Het onderwijs ziet er daar heel anders uit. Zo verdiepen groepjes leerlingen zich bijvoorbeeld in thema’s rond WO II en presenteren hun deelonderwerp na een aantal weken aan de rest van de klas. Hierdoor gaat uiteindelijk de hele klas meer de diepte in dan bij een klassikale behandeling van het onderwerp het geval geweest zou zijn. Bovendien blijkt de informatie ook beter te beklijven. Dit is echt een parel van een pilot.”

Rol uitgeverijen
Bij Perspecto zijn ze tevreden over het innoverend vermogen van de uitgeverijen. “Maar de communicatie kan beter. Het zou goed zijn als de verschillende uitgeverijen meer onderling zouden afstemmen, want een leerkracht denkt er bijvoorbeeld echt niet aan om als een site niet werkt de URL even in een andere browser te plakken om te zien of het dan wel werkt.”