Ik houd me vooral bezig met de gebruikerskant

Harm HofstedeICT-coördinator en initiatiefnemer Schoolhelpdesk.nl

De Strandwacht, een school voor speciaal onderwijs in Den Haag voor kinderen met psychiatrische of gedragsproblemen, wordt steeds digitaler. Alle groepen hebben een digibord, minimaal 1 pc per 3 kinderen en onlangs ging er een pilot met tablets van start. Als ICT-coördinator helpt Harm Hofstede leerkrachten te bepalen wanneer wel en wanneer geen digitale middelen in te zetten.

De Strandwacht is onderdeel van de stichting De Haagse Scholen waar ook 47 andere scholen deel van uit maken. Harm is ook beleidsmedewerker en invalkracht bij De Strandwacht. “Toen ik in 1993 startte als leerkracht begon de pc net aan een opmars in het basisonderwijs.” Hij werkte een tijd buiten het onderwijs bij een grote IT-detacheerder en startte daarna als zelfstandig ondernemer met als opdrachtgever het primair onderwijs. “Ik werk nu fulltime voor de Strandwacht en voor een andere school die dezelfde directeur heeft.” Daarnaast zet hij zich vrijwillig in om digitaal leren te stimuleren.

Schoolhelpdesk.nl
Harm is een groot voorstander van het delen van kennis. Zelf richtte hij VICTOR op, de online Vraagbaak voor ICT en Onderwijs. Op VICTOR staat onder andere een hoekje met vragen over Basispoort. VICTOR draait op het systeem Schoolhelpdesk.nl. “Ik denk dat elke school gebaat is bij een heldesksysteem dat gebruikers snel antwoorden geeft. Nu worden veel ICT’ers op scholen in de wandelgangen bestookt met vragen. Dit heeft veel nadelen: vragen worden vergeten of onvolledig onthouden en dus niet correct opgelost, directies hebben er geen controle over en informatie wordt niet bewaard.” Op De Strandwacht geven leerkrachten hun vraag, probleem of verzoek door via een helpdeskticket. Dit systeem geeft Harm inzicht in het soort vragen en in welke medewerkers veel vragen stellen. “Dankzij het systeem krijg ik in beeld op welke gebieden kennis en dus bijscholing nodig is.”

Informatie delen via intranet
De medewerkers werken zeer digitaal en dat is volgens Harm ook noodzakelijk in het speciaal onderwijs. “Binnen de stichting De Haagse Scholen lopen wij wel voorop. Onze leerlingen hebben complexe problemen en het is noodzakelijk dat informatie goed gedeeld wordt. Het intranet is ons interactieve informatie- en communicatiekanaal. Alle disciplines (leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, orthopedagogen, behandelaren, directie en de administratie) maken er dagelijks gebruik van. We hebben 6 locaties en ruim 80 medewerkers, sommigen werken op meerdere locaties dus is communicatie via het intranet noodzakelijk om goed op de hoogte te blijven. Hier staat echt alles op: de jaarplanning, aan- en afwezigheid van medewerkers, mededelingen, gedeelde documenten, leerlingdossiers, digitale logboeken, noem maar op.”

Tablets testen
Digitaal toetsen deden ze op De Strandwacht lange tijd niet. “De verwachting was dat leerlingen daar teveel stress van zouden krijgen. Tijdens een pilot in vier klassen bleek dit helemaal niet zo te zijn. In tegendeel zelfs, leerlingen gaven bijvoorbeeld aan het prettig te vinden maar 1 som tegelijk te zien, dus nu toetsen we digitaal. Er loopt nu een pilot met tablets en Prowise. In deze pilot wordt ook de tablet zelf getest. “De pilot voeren we uit met Android-tablets, omdat er nu geen budget is voor de duurdere IPad.” Soms grijpen de leerkrachten ook terug naar een pre-digitaal middel. “Op ieder digibord kun je een stoplicht laten zien, maar dit kan niet als je er bijvoorbeeld een filmpje op vertoont. Onze leerlingen hebben het stoplicht altijd nodig, dus hangt er in veel lokalen weer eentje van papier aan de muur.”

Niet overal is geld voor
Een inhoudelijk meerjarenplan voor ICT is er niet op De Strandwacht. “Als iets moet, is er geld voor mits we kunnen verantwoorden waarom het nodig is”, vertelt Harm. Voor iedere leerkracht is er een computer bij het digibord. “De onderwijsassistenten die ook administratief werk doen, vroegen ook om een pc. Ik vond dat nodig, want anders bezetten zij een leerling-pc.” Een leerkracht verzocht vervolgens om een los touchscreen op een laptop aan te sluiten. “Deze leerkracht kan nu met een klein groepje met Veilig Leren Lezen aan de slag. Of neem de collega die vroeg om kleine boxjes zodat ze een groepje leerlingen met het digibord kan laten werken zonder dat de andere kinderen last hebben van het geluid uit de grote speakers.” Maar niet voor ieder verzoek is geld. “Laptops aanschaffen voor de leerlingen op onze locatie waar leerlingen deeltijdonderwijs op maat krijgen, is op dit moment een te grote investering.”

Toekomstvisie
“Minder storingen, meer stabiliteit.” Dat is Harms toekomstvisie voor ICT. “ ICT zou zich automatisch moeten kunnen aanpassen aan de leerling. Stel dat een kind moeite heeft met breuken, dan zou het programma een video met extra uitleg kunnen aanbieden of de opdracht geven: roep je leerkracht, terwijl een andere leerling moeilijke opgaven krijgt.”
 
Advies voor uitgeverijen
Voor uitgeverijen van educatieve software heeft hij de volgende adviezen. “Vraag meer aan de gebruiker, die wil best meedenken, dus voeg een feedback button toe. En vraag ICT-coördinatoren om input, ook wij denken graag mee. Harm meent ook dat webbased en netwerksoftware zouden moeten kunnen communiceren en Basispoort zowel moet werken via Google Chrome als via Internet Explorer. “En de licentiemodellen kunnen veel eenvoudiger, zeker voor het SO.”